Migotanie Przedsionków

Migotanie przedsionków jest najczęstszą postacią zaburzeń rytmu serca. Występuje u 1-2% ludzi dorosłych, a wśród osób po osiemdziesiątym roku życia dotyka co dziesiątej osoby!

Polega na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, które przestają pompować krew do komór. W konsekwencji powoduje to zmniejszenie objętości przepompowywanej krwi nawet o 20-30%.

OBJAWY MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW
•    szybka (średnio do 400 uderzeń na minutę) nagle występująca praca serca,
•    uczucie kołatania serca,
•    nierówne bicie, „potykanie się”, „palpitacje” serca,
•    zawroty głowy,
•    uczucie niepokoju,
•    zmęczenie, osłabienie czy duszność.

Wiele osób nie odczuwa żadnych dolegliwości lub tylko minimalne, nie wzbudzające niepokoju, dlatego często zdarza się, że migotanie przedsionków diagnozowane jest przypadkiem, przy okazji innych badań.

PRZYCZYNY MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW
•    nadciśnienie tętnicze,
•    choroba niedokrwienna serca,
•    nadczynność tarczycy,
•    miażdżyca,
•    choroba wieńcowa,
•    kardiomiopatia,
•    zapalenie mięśnia sercowego,
•    wady serca (otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej,  niedomykalność zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie lub niedomykalność zastawki trójdzielnej),
•    infekcje,
•    toksyny, zatrucia lekami, alkohol,
•    operacje kardiochirurgiczne.
Migotanie przedsionków może także mieć tło genetyczne i wrodzone.


KONSEKWENCJE
•    Obniżona efektywność pracy serca, której wynikiem jest gorsza tolerancja wysiłku fizycznego, osłabienie czy duszność.
•    Udar niedokrwienny mózgu, spowodowany powstającymi podczas migotania przedsionków skrzeplinami, które mogą zablokować tętnice mózgowe.
•    Stres psychiczny, związany z odczuwaniem pojawiającego się niespodziewanie szybkiego kołatania serca w tzw. postaci napadowej migotania przedsionków.

DIAGNOSTYKA
W przypadkach podejrzenia migotania przedsionków podstawą do diagnozy przetrwałego, czyli trwającego ponad 7 dni, oraz utrwalonego migotania przedsionków jest badanie elektrokardiograficzne (EKG). Gdy jest to migotanie napadowe, które występuje rzadko i trwa krótko potrzebny jest długotrwały zapis np. EKG metodą Holtera.
Najprostszym, aczkolwiek wymagającym potwierdzenia innymi badaniami, sposobem wykrycia migotania przedsionków jest pomiar ciśnienia krwi aparatem do tego celu przystosowanym. Migotanie przedsionków lekarz może zdiagnozować również podczas podstawowego badania osłuchowego.
W celu znalezienia przyczyny migotania lekarz może zlecić zrobienie badania krwi,  prześwietlenia klatki piersiowej oraz echo serca.

LECZENIE
Leczenie powinno przebiegać pod kontrolą lekarską i w zależności od rodzaju
i przyczyn migotania, zalecenia mogą być różne. Migotanie można leczyć farmaceutykami antyarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi, jak również wykonuje się zabiegi operacyjne takie jak ablacja czy kardiowersja.

Pojawienie się objawów migotania przedsionków jest sygnałem do pilnego uzyskania pomocy lekarskiej,
w związku z możliwymi poważnymi konsekwencjami.

 

 

Dodatkowe informacje